Verantwoording

Het boekjaar 2018 is vastgesteld in de vergadering van 8 juli 2019. Er hebben geen bijzondere transacties plaats gevonden in 2018. De gemaakte uitvoeringskosten zijn met € 39,- beperkt. De opbrengsten zijn rente, dividend en koersresultaat. Er zijn in 2018 diverse giften en toezeggingen gedaan met een totaal saldo van € 60.951,- .