Verantwoording

Het boekjaar 2021 is vastgesteld in de vergadering van 4 juli 2022. Er hebben geen bijzondere transacties plaats gevonden in 2021. De gemaakte uitvoeringskosten zijn met € 71,- beperkt. Er zijn geen opbrengsten. De rente is negatief. Er zijn in 2021 diverse giften en toezeggingen gedaan met een totaal saldo van € 97.905,- . Diverse toezeggingen hebben betrekking op de activiteiten in relatie tot Boskoop 800.