Verantwoording

Het boekjaar 2019 is vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2020. Er hebben geen bijzondere transacties plaats gevonden in 2019. De gemaakte uitvoeringskosten zijn met € 117,- beperkt. De opbrengsten zijn rente. Er zijn in 2019 diverse giften en toezeggingen gedaan met een totaal saldo van € 16.002,- .